O firmie

Firma powstała w roku 2001. Doświadczenie kadry inżynieryjno-technicznej w dziedzinie budowy i konstrukcji urządzeń do nanoszenia powłok ochronnych pozwoliło na szybkie pozyskanie inwestorów i jej szybki rozwój.

Zaplecze konstrukcyjno – technologiczne oraz potencjał wytwórczy pozwalają nam na projektowanie i wytwarzanie wyrobów na wysokim poziomie jakości. Firma realizuje politykę jakości zgodną ze standardami normy ISO 9001.

Zapraszamy do współpracy.